Rozvoj venkova

  • Realizace projektů pro aktivní seniory s nadstandardní nabídkou služeb
  • Investice do zemědělské půdy
  • Propojování aktivit zemědělských družstev s ostatními oblastmi

Domov 55+

Vesnička pro aktivní seniory s rozsáhlým portfoliem služeb.

Náš záměr je budovat a provozovat vesničku pro aktivní zájemce především ze skupiny osob nad 50 let, s bydlením ve stylu cohousingu, vč. zázemí, tj. souboru služeb významně zvyšujících komfort bydlení nad běžný standard.