user_mobilelogo

Akvizice firem

V různých průmyslových oblastech

Nemovitosti

Developerské projekty

Společnost IFRE byla založena v roce 2010 a je 100% vlastněna jediným akcionářem Ing. Františkem Vágnerem, který byl do roku 2012 majoritním vlastníkem společnosti ENVIET a.s. (dnes NUVIA a.s.), mezi jejíž hlavní činnosti patří služby a dodávky komplexních systémů pro jaderný a automobilový průmysl.

IFRE slouží jako investiční společnost v oblasti nemovitostí a jaderné energetiky. Záměrem IFRE je vybudovat průmyslovou skupinu společností s vysokou přidanou hodnotou a do ní postupně začleňovat další navázané podniky. Takto nastavená skupina umožní rychlejší růst jednotlivým členům díky synergiím v oblastech získávání a financování zakázek, růstu podníků, sdílení obchodních aktivit a centralizaci podpůrných procesů (účetnictví, daně, legislativa, IT, dotace, příprava VVŘ, apod.).

Nepřehlédněte

Bydlení u Zámku v Třebíči

Bydlení u Zámku

Na východní části původního areálu Školního statku v Třebíč, v lokalitě Nad Zámkem, která leží asi 400 m severozápadně od centra města, západním směrem od baziliky sv. Prokopa, budujeme bezbariérové více generační bytové kondominium.

View more
Club IFRE

Pobyta relaxace

Nově rekonstruovaný dům v němž se historie potkává se současným moderním relaxačním vybavením. Ideální místo pro dovolenkové pobyty, oslavy, degustace vín, obchodní setkání.

View more