user_mobilelogo

Akvizice firem

V různých průmyslových oblastech

Nemovitosti

Developerské projekty

Společnost CENTRUM NOVÝ BLOK a.s. (do května 2022 jako IFRE a.s.) je 100% vlastněna jediným akcionářem Ing. Františkem Vágnerem, který byl do roku 2012 majoritním vlastníkem společnosti ENVINET a.s. (dnes NUVIA a.s.), mezi jejíž hlavní činnosti patří služby a dodávky komplexních systémů pro jaderný a automobilový průmysl.

CENTRUM NOVÝ BLOK a.s. se zabývá investicemi do nemovitostí a jaderné energetiky. Hlavním záměrem je vybudovat průmyslovou skupinu firem s vysokou přidanou hodnotou se zaměřením zejména na technickou podporu a služby pro nově budovaný 5. blok JE Dukovany. Takto nastavená skupina umožní rychlejší růst jednotlivým členům díky synergiím v oblastech získávání a financování zakázek, sdílení obchodních aktivit a centralizaci podpůrných procesů.

Klíčovým projektem společnosti v současné době je výstavba administrativního centra ve Slavěticích, které bude vybaveno moderními technologiemi a bude poskytovat příjemné a reprezentativní zázemí pro významné dodavatele, kteří se budou podílet na výstavbě 5. bloku JE Dukovany a na podpoře provozu stávajících boků.

Nepřehlédněte

Centrum nový blok

Centrum nový blok

Výrobně administrativního areál v blízkosti JE Dukovany.

View more
Bydlení u Zámku v Třebíči

Bydlení u Zámku

Na východní části původního areálu Školního statku v Třebíč, v lokalitě Nad Zámkem, která leží asi 400 m severozápadně od centra města, západním směrem od baziliky sv. Prokopa, budujeme bezbariérové více generační bytové kondominium.

View more